انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

گيليارد گورستان كهن يهوديان ايران 

   

اندازه نوشتار:

  خرداد 85

با گسترش شهر دماوند، گورستان باستاني گيليارد در بافت شهر قرار گرفته است. انجمن كليميان تهران براي نگهداري و آباداني اين ميراث كهن مدتها است اقدامات قانوني را بعمل آورده كه تاكنون نتيجه مطلوب حاصل نشده است، اميداريم با توجه شهردار محترم دماوند و ساير مسئولين و كمكهاي مالي همكيشان خود بتوانيم در حفظ، نگهداري و آمادگي اين ميراث كهن اقدام نمائيم.
انجمن كليميان تهران

نگاهي به تاريخ :
از كتاب اصل و نسب و دينهاي ايرانيان باستان
نوشته : عبدالعظيم رضايي
انتشارات: نشر موج / صفحه 405

قوم يهود در ايران در حدود دو هزار و هفتصد سال (2700) سابقه دارد. در حدود سال 700 پيش از ميلاد، سالامانازار، پادشاه آشور، دولت اسرائيل را كه پايتخت آن شهر سامره بود منقرض كرد. در آن تاريخ دو دولت از بنياسرائيل وجود داشت يكي موسوم به دولت يهودا كه افراد آن از اعقاب حضرت داود و سليمان بودند و پايتخت آنان شهر اورشليم بود و ديگري معروف به دولت اسرائيل كه افراد آن از خانواده افرائيم فرزند حضرت يوسف بودند و پايتخت ايشان شهر سامره بود. پس از انقراض دولت اسرائيل، دولت يهودا در حدود يكصد و شصت سال باقي و برقرار بود.

سالامانازار قريب 60000 نفر از يهوديان را به اسارت گرفت و به اطراف بابل و ماد كوچانيد و از مسقطالرأس خود به كلي دور كرد كه ديگر هواي كنعان (فلسطين) و استقلال به سرشان نيفتد و نتوانند قدعلم كنند و از همسايگان اطراف كساني را آورده به جاي آنها در آن قسمت از فلسطين ساكن كرد. از اين مهاجران و اسيران يهودي، عدهاي به طرف گيلان و دماوند رهسپار شده، در اين نواحي به واسطه موقعيت و محل مناسب آن ساكن شدند. پس از تقريباً دويست سال، كورش كبير، اعلاميه آزادي يهوديان را صادر كرده و به آنها همه گونه مساعدتهاي سياسي و مالي نمود و آنان را براي آباداني اورشليم و بيت المقدس به كنعان فرستاد. عدهاي از يهوديان ايران، اصلاً از آن اعلاميه آگاهي حاصل نكردند و برخي هم كه مطلع شدند به واسطه ريشهاي كه دوانده و صاحب آب و گل و احشام شده بودند از ايران بيرون نرفتند و بعدها به تدريج به نواحي ديگر ايران رفتند و در آن شهرها ساكن و متوطن شدند. اكنون دهكده بزرگي در نزديكي دماوند واقع است كه گيليارد نام دارد و تپه هاي آن، قبرستان دو هزار و پانصد ساله يهوديان است حتي امروز يهوديان تهران هم علاقمندند كه پس از مرگ نيز قبرشان محفوظ و دستنخورده بماند و وصيت ميكنند كه جنازهشان را به تپههاي گيليارد منتقل كنند و در آن جا به خاك بسپارند تا از دستبرد دگرگوني روزگار محفوظ و بركنار بمانند .

گيليارد گورستان كهن يهوديان ايرانگيليارد گورستان كهن يهوديان ايران 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید