انجمن کلیمیان تهران
   

روزهاي مهم در زندگي يهوديان روش‌هشانا _ يوم كيپور

   

 

رحمن دلرحیم
مهر
1385
 

روش هشانا-Rosh Hashana

 

روش‌هشانا آغاز سال نو عبري اصولاً ماهيتي مذهبي دارد. بعد از گذر از شب‌هاي سليحوت و توسل عارفانه يهوديان به درگاه حق، در فرهنگ مذهبي يهود، روزهاي بين روش‌هشانا و يوم كيپور، ايامي است كه اعمال آدميان در معرض قضاوت قرار مي‌گيرد و سرنوشت هر انساني بر حسب كردار او رقم مي‌خورد و در نهايت در روز كيپور بعد از توبه و نماز و روزه، يهوديان به تزكيه نفس اقدام مي‌كنند و آمرزش و رحمت خداوند را طلب نموده و با نواختن آخرين صداهاي روحاني شوفار پيوند خود را با وحدانيت خداوند و بندگي او اعلام مي‌دارند. در منابع مختلف مذهبي يهود چهار نام براي روش هشانا ذكر شده است: 1- روُش‌هَشانا = اول سال 2- يوُم تِروعا = روز نواختن شوفار 3- يوُم هَدين = روز داوري 4- يوُم هَزيكاروُن = روز يادآوري در روش‌هشانا طبق نظر بعضي از علما وقايعي به اين شرح رخ داده‌اند: آفرينش حضرت آدم و شروع تاريخ جهان از اين روز شروع شد. در همين روز بود كه حضرت آدم به خاطر خطايش به محاكمه كشيده شد و در همين روز بود كه مورد بخشش قرار گرفت. در اين روز بود مادرهاي اوليه سارا و راحل كه عقيمه بودند مورد تفقد خداوند قرار گرفتند و اسحق و يوسف را متولد نمودند. در همين روز بود كه تفيلاي حنا مستجاب شد و شموئل پيغمبر از او به وجود آمد. در همين روز بود كه يوسف از زندان مصر آزاد شد و به صدارت رسيد و در همين روز بود كه يوغ بيگاري مصريان از گردن بني‌اسرائيل در مصر برداشته شد. با توجه به دستور تورات مقدس و نيز مناسبت‌هاي گفته شده، شكي باقي نخواهد ماند كه اين روز خاص بهترين زمان براي پذيرفته شدن توبه و تفيلاي (نماز) انسان‌ها مي‌باشد. עשרת ימי תשובה ( ده روز ايام توبه) كه از روز روش‌هشانا آغاز و به روز پرعظمت كيپور ختم مي‌گردد، روزهاي بازگشت به سوي پروردگار است از طريق دور شدن از ماديات، فراموش كردن كينه و انتقام‌ها، از بين بردن دورويي‌ها و دورنگي‌ها، تزويرها و دروغ‌ها، مهار كردن اميال نفساني و بالاخره لگام زدن به هوا و هوس‌هاي دل هدف ימים נוראים «ايام سهمناك» تأمين مي‌گردد. روز كيپور روز پيوستن به معنويات، ايجاد محبت، ايثار و از خودگذشتگي و عبادت خالصانه در نهايت رسيدن به اوج تقدس است. روز كفاره گناهان، روز بخشش معصيت‌هاي بين پروردگار و انسان،آري بخشش بين پروردگار و انسان. كدورت‌هاي انسان‌ها با يكديگر كه حتي با گزاردن نماز در اين روز عظيم و با روزه گرفتن با صدقه دادن بخشوده نخواهد شد مگر با عذرخواهي و پوزش از طرف مقابل با تواضع و صداقت و مهم‌تر از همه با گذشت و مهرباني كه خود شاهكار عبادت است. اكنون برخيز سرورم، همت كن برادرم و تو خواهرم تواضعت را اين لحظه آشكار كن برخيز و اين بار تو پيشقدم شو، پيام ده، پيام صلح ودوستي، پيام گذشت و ايثار، پيام محبت و صميميت، پيام نداي ملكوتي، پيام انسان‌هاي شجاع و با شهامت. برخير، برخيز و توبه روز كيپور را صميمانه عمل كن و اين جمله را فراموش نكن. «نوع‌دوستي و با يكديگر متحد و يك رنگ بودن بهترين عبادت است».

g 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید