انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

برپا کننده عدل جهانی و برپا کننده صلح جهانی 

   

اندازه نوشتار:

 دکتر فرزین فرنوشی
اردیبهشت 93

«برپا کننده عدل جهانی و برپا کننده صلح جهانی»
انتظار و منتظرین


از اصول و مباحث مشترک در بین تمامی ادیان و مذاهب توحیدی در مورد خصوصیات منجی عالم بشریت دو اصل عدل و صلح می باشد و از صفات آن حضرت که باعث شیفتگی خیل عظیمی از افراد حتی لامذهبان به ایشان شده است همین دو صفت اصلی می باشد.
قبل از ورود به بحث، داستان معروف به ادبیات فارسی در مورد سه غیر همزبان که با مختصر پول خود قصد تهیۀ خوراکی برای مصرف در طی سفر را داشتند،یادآوری می نمایم و همگی مطلع هستیم که در خرید انگور، استافیل، عنب و .... با یکدیگر اختلافی پیدا می کنند که این اختلاف تا حد نزاع و .... بالا می گیرد تا حدی که حکیمی متوجه می شود و به آنها عنوان می کند که اختلاف آنها بی مورد است و هر سه یک مطلب و خوراک را خواستارند و ...
 اما نمونه های دیگری از این مورد هم می توان ذکر کرد مثلاً کلمۀ «کرم» که ممکن است به صورت های مختلف «کَرَم، کُرُم ، کِرم، کِرِم (ضماد) و کِرِم (یکی از رنگ ها) » قرائت می شود و قرائت درست آن در جمله و با توجه به معانی دیگر همراه آن مشخص می شود.
در مورد حضرت منجی هم برای استنباط درست می باید این مطلب را عنوان کنیم و به همین شیوه تکمیل مفهوم بنمائیم. قطعاً حضرت پروردگار در آفرینش در این مورد برای ما آموختنی هایی دارد ظهور پیامبران متعدد که به بیان های مختلف و در دوره های مختلف زمانی مطلب واحدی را عنوان کرده اند که آن توحید است که فصل مشترک همه آنها و نقطۀ اتصال و همبستگی همه بنی بشر می باشد قانون طلایی و شاه کلید بحث می باشد در آفریده ها هم اصل اصلی پیروی از قوانین الهی در آفرینش می باشد خورشید و ماه و جانداران و همه و همه طبق اصولی که برای اجرای آن خلق شده اند طی مسیر می کنند و آن خواست حضرت حق می باشد اما بشر وظیفه ای بالاتر در پیش رو دارد که آن عمل به این اصول مورد رضایت پروردگار از روی خواست و اراده شخص می باشد و نه اجبار مثل جمادات و جانداران و ... در هر کشوری نیروهای مختلف نظامی، علمی، تحقیقاتی، آموزشی و ... همه و همه مطابق خواست و هدف های عالی آن کشور و آن مجموعه عمل می کنند و انجام وظیفه می نمایند. اما حضرت منجی با این همه زبان ها و کشورها و اقوام که همه طبق مشیت پروردگار آفریده شده اند و ادامه حیات می دهند چگونه عدل الهی و صلح جهانی را پابرجا می کند؟ غیر از توحید و یگانه پرستی چه عاملی می تواند تمام کشورها و زبان ها و اقوام و .... حتی لامذهبان را گردهم بیاورد؟ در کشورهای خارجی تاریخ ها و تجارب مختلفی رخ داده است از راندن و کشتار سرخپوستان، بدرفتاری با سیاه پوستان و .... اما بعد از قرن ها و سال ها متوجه اشتباهات خود شدند و درحال حاضر در این کشورها از اطراف و اکناف دنیا کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و سرخ و زرد و سیاه را به عنوان شهروندان خود می پذیرند و برای اهداف مادی خود بکار می برند.
در اهداف مادی خود به پیشرفت های هنگفت و دور از دسترسی دست یافته اند و تنها با رعایت اصل همبستگی حول یک هدف مادی! حال متصور شوید که حضرت منجی با ایجاد اصل همبستگی بین افراد مختلف و اقوام مختلف و ... حول محور توحید به چه اهداف عالیۀ معنوی و چه قله های معنوی برای بشر دست می یابند.
متأسفانه این پتانسیل عظیم با سؤ  نیت همان کشورهایی که خود اصل همبستگی را رعایت می کنند در کشورهای دیگر تبدیل به نقطۀ ضعف شده است و این هوشیاری اندیشمندان را می طلبد تا تحت آموزه های ا.لهی بر این عامل متحرک در خلاف مسیر حضرت منجی فائق بیایند.
قطعاً خشنودی حضرت منجی در داشتن یارانی است که اصول مورد پسند ایشان را رعایت می کنند و اشاعه می دهند و با دفع سؤ  نیت های مادی گرایان ظهور ایشان را تعجیل می کنند.
عدل الهی که مبتنی بر رعایت حقوق همه افراد و جلوگیری از بروز اختلاف و چنددستگی در جامعه می باشد در جای جای کتب آسمانی و توسط یکایک پیامبران الهی ذکر و ترویج شده است. حضرت حق معیار همبستگی تمامی افراد بشر و حتی رنگین پوستان و لامذهبان سراسر جهان می باشد و شناخت حق و معرفی رضایت پروردگار توسط حضرت منجی بار دیگر همه بشر را زیر پرچم توحید جمع می نماید و نیروهای این ارتش را تحت یک فرماندهی درمی آورد . به امید دیدن چنین روزی.
 


با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی
تا بی خبر بمیرد از درد خودپرستی
 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید