انجمن کلیمیان تهران
   

عاملِ بیگ بَنگ: خد.اوند و یا قوانین طبیعی؟

   

 

نویسنده : دکتر جرالد شرودر
مترجم (با تصرف) : امید محبتی مقدم
آذر 1393

«اِستِفان هاوکینگ[1]» در کتاب اخیر خود به نام «طراحیِ با شکوه[2]»، اظهار نظری کرد که در سطر خبرها قرار گرفت. وی این گونه اظهار داشت که برای آفرینش جهان، نیازی به خد.اوند وجود ندارد.

اینکه برای خلقت و یا تسهیل در روند آن، به وجود خد.ا نیازی وجود دارد یا خیر، پرسشی است که نباید آن را با این سوال که آیا خد.اوند جهان را آفریده، یکی دانست. در حالی که پرسش اول به تحلیل گزینه های مختلفِ احتمالی برای رخداد آفرینش می پردازد، پرسش دوم به بررسی صحت و سقم یک حقیقت مربوط می شود. من فکر می کنم که این اظهار نظر پروفسور «هاوکینگ» به پرسش اول مربوط می شود. برای آفرینش جهان – حداقل با توجه به قوانین طبیعی که تاکنون برای ما شناخته شده اند- نیازی به خد.اوند وجود ندارد.

به عنوان یک فرد یهودی که به دیانت خود ایمان کامل داشته و به شکر خد.ا، هم دستی در مسائل مذهبی دارم و هم دارای سابقه علمی (از دانشگاه MIT) هستم، به طور کلی با نظر پروفسور «هاوکینگ» موافق هستم. برای خلق جهان از هیچ، [لزوماً] نیازی به خد.اوند وجود ندارد و تمام آن چه که در این باره نیاز است، می تواند قوانین طبیعی باشد.

این که فرض کنیم خد.اوند از قوانین طبیعی برای آفرینش جهان بهره برده است، هیچ منافاتی با آنچه که تورا از خد.اوند برای ما وصف کرده است ندارد. در طول فصل آغازین سِفِر بِرِشیت (پیدایش)[3]، تنها نامی که برای خد.اوند مورد استفاده قرار گرفته است، «ا.ِلوُهیم» است که به حضور و تجلی خد.اوند در طبیعت اشاره دارد. هارامبام[4] در یکی از آثار ماندگار خود به نام راهنمای گمگشتگان (1190 م؛ بخش 2، فصل 6) می نویسد که خد.اوند گه‌گاه از طریق نیروی طبیعت، خواست خود را انجام می دهد. مثالی از این مورد (که خد.اوند از طبیعت برای اجرای هدف خود استفاده کرده باشد) رامی توانیم در سِفِر شِموت[5] بیابیم.

پس از آنکه به لطف خد.اوند و تحت رهبری مشه ربنو (حضرت موسی کلیم‌ا.له) از مصر خارج شدیم، خد.اوند ما را به ساحل دریای سرخ هدایت کرد. در آن لحظاتی که دریای سرخ را در مقابل خود می دیدیم، خد.اوند ما را از تعقیب ارتش مشرک فرعون با شکافیدن دریا نجات داد. تورا می فرماید که شکافته شدن دریا با وزش باد شدیدی همراه بود که کل آن شب طول کشید (شموت 14:21). وزیدن شدید باد می تواند این تفکر را در ذهن انسان ایجاد کند که شکافته شدن دریا، نه یک معجزه ا.لهی بلکه یک واقعه طبیعی بوده است. کمااینکه در ادامه مشاهده می شود زمانی که بنه ییسرائل از دریای شکافته شده گذر کردند، ارتش مشرک مصر به تعقیب آنها، خود را وارد دریای شکافته شده کرد. گویا تصور آنها این بود که شکافته شدن دریا برای بنه ییسرائل، صرفاً از «خوش شانسی» و «وزیده شدن آن باد قوی» بوده است (ر.ک به مقاله منتشر شده از D. Nof و N. Paldor تحت عنوان "آیا توجیه اقیانوس شناسی برای عبور بنه ییسرائل از دریای سرخ وجود دارد؟" در ژوزنال علمی معتبر Bulletin of the AmericanMeteorological Society ، مارس 1992که آیا این امکان در عمل وجود دارد که دریا به واسطه باد شکافته شود.[6]). اگر وزیدن باد، واقعه ای ماورای طبیعی به نظر می رسید، دیگر ارتش مصر به تعقیب بنه ییسرائل نمی پرداخت و به راه خود باز می گشت. این وزیدن باد، آن قدر طبیعی به نظر می رسیده که تورا تاکید می کند که «خد.اوند» عامل وزاندن آن بوده است. نتیجه آنکه قوانین طبیعی که خد.اوند آنها را در خلقت خود تزریق کرده، ابزاری برای تجلی بخشی از خواست و اراده وی در این جهان می باشند. همین موضوع را می توان در هنگام آفرینش نیز در نظر گرفت؛ بدین معنا که خد.اوند در زمان خلقت جهانِ خویش نیز، از همان ابزار برای تجلی خواست خود استفاده کرده است.

در سال 1973، «ادوارد تِریوُن[7]» که یک پروفسور فیزیک بود، مقاله ای را در ژورنال معتبر Nature منتشر ساخت که در آن احتمال چگونگی خلقت جهان در نتیجه «نوسانات خلا[8]» توضیح داده شده بود[9]. برای آن دسته از دانشمندان که اعتقاد دارند مکانیک کوانتوم[10]می تواند چنین احتمالی را ایجاد کند، مقاله پروفسور «تریون» می توانست آغاز بسیار مناسبی باشد. هر چند مبحث مربوط به این موضوع پیچیده است، اما محتوای آن با دانسته های امروزی ما از قوانین طبیعی در تناقض نیست. به عبارت دیگر با توجه به دانش امروزی بشر، نمی توان احتمال به وجود آمدن هستی از نیستی را توسط قوانین طبیعی و مبحث کوانتوم، به طور کامل رد کرد (هر چند احتمال چنین موضوعی بسیار بسیار نادر باشد)[11].

بنابراین در صورت دخالت قوانین طبیعی که پیش از پیدایش جهان وجود داشتند، نوسان خلا می تواند باعث ایجاد چیزی از هیچ چیزِ بالقوه شود. دانشمندان این گونه نظر می دهند که هر چند دنیا هنوز به وجود نیامده بود اما قوانین طبیعی وجود داشتند. هر چند اظهار نظر «تریون» برای چند دهه مورد توجه قرار نگرفت اما اکنون به یکی از مهمترین توجیهات چگونگی خلقت جهان ما از هیچ چیزِ کامل تبدیل شده است. نتیجه اینکه می توان دلیل خلقت را بیگ بنگی بدون کمک خد.اوند و تنها با توجه به قوانین طبیعی که قبل از پیدایش دنیا وجود داشته اند در نظر گرفت.

برداشت ما از مفهوم زمان، با آفرینش جهان آغاز می شود. به همین دلیل اگر قوانین طبیعی، جهان را خلق کرده باشند، این قوانین باید قبل از زمان وجود داشته باشند. به عبارتی، باید قوانین طبیعی  را فراتر از زمان در نظر گرفت. بلافاصله نتیجه می گیریم که باید آن قوانین را کاملاً غیر فیزیکی و فراتر از زمان در نظر بگیریم که توانسته باشند جهان را خلق کنند. این توصیف و این عبارات، برای ما آشنا به نظر می رسد. توصیف این چنینی از قوانین طبیعی، شباهت بسیاری به مفهوم خد.اوند دارد: موجودی غیر مادی، فراتر از زمان و قادر به خلق جهان.

تنها تفاوتی که وجود دارد این است که آیا جهان به محض آفرینشش و همچنین پس از آن به دنبال گسترشش، فقط مطیع قوانین طبیعی بوده و یا اینکه می توان در دل وقایع رخ داده، اثری از رهبری و تاثیر گذاری قدرت خد.اوندی را نیز شاهد بود یا خیر؟ مُشه ربنو(حضرت موسی(ک)) بیان داشته اند که ما با توجه و دقت به گسترش جهان، می توانیم به این موضوع پی ببریم که عامل اصلی در این خصوص کدام بوده است؟ قوانین طبیعی و یا خد.اوندی که از آن قوانین برای خلق جهان خود استفاده کرده است.

مشه ربنو در سفر دواریم(32:7) از ما می خواهد که: «ایام پیشین را به یاد آور و به سال های هر دوره و دوره بیندیش.» پاسخ سوال ما در همین دو فریم زمانی نهفته است. «رَمبَن[12]» توضیح می دهد که منظور از «ایام پیشین» که مشه ربنو به آن اشاره کرده اند، شش روز آفرینش می باشد.

شگفتی اصلی خلقت جهان، مدت زمان آفرینش آن (شش روز یا 14 میلیارد سال[13]) و مشتق شدن حیات از انرژی بیگ بنگ نیست. شگفتی اصلی، پیدایش حیات از انرژیِ به ظاهر بی حیاتِ انفجارِ بیگ بنگ و تغییر شکل آن انرژیِ فاقد حیات، به مجموعه عظیم و خارق العاده حیات است. اگر این شگفتی بزرگ برای به تفکر واداشتن ما کفایت نکند، مشه ربنو به ما پیشنهاد دقت و کنکاش در تاریخ نسل های مختلف بشر را داده و می فرماید: «به سال های هر دوره و دوره بیندیش». از ابتدای تاریخ تا زمان حاضر، وجود و نظارت خد.اوند در این جهان کاملاً مشهود است. این حقیقت، از زمان پدران مقدس ما اوراهام (حضرت ابراهیم)، ییصحاق (حضرت اسحاق)، یعقوو (حضرت یعقوب) و خروج از مصر به رهبری مشه ربنو با آن همه شگفتی گرفته تا معجزاتی که در دوران معاصر به چشم خود مشاهده می کنیم، کاملاً آشکار است. افراد ملعون و نابکار زیادی به نیت مبارزه و محو یکت پرستی و ایمان به خد.اوند در طول تاریخ به پا خواسته اند و خیلی از آنها سودای نابودی خد.اپرستان را در سر می پروراندند (همانند یونانی ها و رومیان مشرک باستان و افراد ملعونی چون هیتلر شرور) اما به لطف خد.اوند همه آنها نابود شدند.

هر چند شاید همانند سابق، معجزاتی که خد.اوند برای بندگان خود انجام می دهد آشکارا نباشد اما با کمی دقت صحت گفتار این عبارت از متن تفیلای لَحَش[14] که می فرماید: «خد.اوندا مدح می گوییم تو را ... به خاطر معجزاتت که هر روزه همراه ما هستند» را کاملاً درک نماییم.

معمولاً سوالی که همیشه وقتی بحث به اینجا می رسد، مطرح می شود این است که اگر خد.اوند مسئول و ناظر بر جهان است پس چرا دنیای ما، دنیای کاملی نیست؟ چرا برای انسان های صدیق و درستکار تراژدی های مختلفی رخ می دهد در حالی که افرادی که ترسی از خد.ا ندارند، صاحب بهترین زندگی ها می‌باشند؟

در پاسخ باید به این نکته تاکید کرد که تورا هیچ مخالفتی با این واقعیت که در دنیای ما مشاهده می شود، ندارد. تورا به هیچ عنوان چنین ادعایی ندارد که این دنیا از دید بشر، کامل و بدون نقص است. این تصورِ اشتباه برخی افراد معتقد به خد.ا است که فکر می کنند این دنیا فاقد نقصان است. وقوع طوفان نوح یکی از مثال های تورایی است که اثبات می کند دنیا کامل نیست. کاهش طول عمرِ متوسط انسان ها پس از وقوع طوفان نوح نیز مثال دیگری از این دست است. بنابراین تورا شهادت می دهد که دنیایی خد.اوند خلق کرده است، دنیای کاملی نیست و خد.اوند، وجود نقص را تایید می کند. اما خد.اوند در کنار اطلاع دادن این موضوع، از ما توقعی نیز دارد. آن هم اینکه با کمک وی، به تکامل هر چه بیشتر این دنیا بپردازیم. این موضوع در حقیقت دلیل نام گذاری انسان تحت عنوان خلیفه خد.اوند (و یا همان "ییسرائل" در لفظ عبری) می باشد[15].


 

1- Stephen Hawking، وی در حال حاضر یکی از برجسته ترین فیزیک دانان و کیهان شناسان جهان است.

2- Grand Design

3- [سفر برشیت یا آفرینش؛ اولین جلد از پنج جلد تورای مقدس]

4- [ هارامبام یا ربی مشه بن مایمون (مایمونیدز)، یکی از بزرگ ترین مفسران و مفاخر یهود در قرن دوازدهم میلادی. ]

5- [سفر شموت یا خروج؛ دومین جلد از پنج جلد تورای مقدس]

[6]- D. Nof and N. Paldor; Are there oceanographic explanations for the Israelites’ crossing of the Red Sea; Bulletin of the American Meteorological Society, Vol. 73; no. 3; March 1992.

[7]- Edward Tryon

[8]- vacuum fluctuation

[9]- Tryon; “Is the Universe a Vacuum Fluctuation?” Nature, 246(1973), pp. 396-397.

[10]- quantum mechanics

11- البته مفهوم «نیستی مطلق(absolute nothing)» و وجود نداشتن هیچ چیز به معنای واقعی کلمه، برای بشر قابل تصور نیست اما از نظر تئوری می توان در مورد آن بحث کرد. [نویسنده در آثار دیگر خود به مساله کوانتوم و ایجاد جهان صرفاً با توجه به خصوصیات ماده به طور مفصل صحبت کرده است. مترجم سعی دارد به کمک خد.اوند ترجمه آن را بزودی تقدیم جامعه کند.]

12- رمبن و یا ربی مشه بن نحمان معروف به نحمانیدز، مفسر مشهور قبالایی در قرن سیزدهم میلادی.

13- [ر.ک به آثار دیگر نویسنده که در آنجا به طرز جالبی این دو زمان متفاوت را با یکدیگر تطابق می دهد. مترجم سعی دارد به کمک خد.اوند ترجمه آن را بزودی تقدیم جامعه کند.]

14- [ تفیلای لحش یا شمونه عسره، یکی از محوری ترین قسمت های نمازهای روزانه یهود را تشکیل می دهد.]

15- [ بدیهی است که کامل نبودن این دنیای فانی و یا زجر افراد درستکار و لذت افراد شرور را نباید دلیلی بر ناتوانی خد.اوند و یا عدم عدالت او در نظر گرفت. برای توضیحات مفصل در این باره و بررسی پاسخ های گوناگون موجود، می توان به منابع معتبر مراجعه کرد. نویسنده نیز در یکی از آثارش به این موضوع پرداخته که مترجم سعی دارد به کمک خد.اوند ترجمه آن را بزودی تقدیم جامعه کند.]

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید