انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

نشريه افق بينا - شماره 19 

   

اندازه نوشتار:
فهرست مطالب

سرمقاله: بار ديگر دادخواهي ...

هارون يشايايي

نامه انجمن كليميان تهران به رئيس قوه قضاييه درباره موج اخير توهين مطبوعات عليه مقدسات يهوديان

اخبار و رويدادها

آياتي از تلمود و كتب مقدس يهود درباره تعاون و نوعدوستي

رحمن دلرحيم

استعمال دخانيات از ديدگاه شرع يهود- هلاخا

سيما مقتدر

عبري بياموزيم

دينا رفائيل

ادبيات فارسيهود- ميراث فرهنگي يهوديان ايران

ناهيد پيرنظر

شعر

پرويز ني داوود

نگاهي دوباره به ايمره كرتز

مرجان ابراهيمي

معرفي كتاب

هانا آرنت - فيلسوف يهودي

يهوديان اسپانيا

سيما مقتدر

چاپ آثار اقليت هاي ديني- گفتگو با مجيد صيادي

راديو صداي داوود

زنان اسرائيلي- صداقتي كه در گفتار ما است بپذيريد

صفحه دانشجو- رشد نزولي و جاي خالي پژوهش

ماهيار كهن باش

تقوين عبري - فارسي سال 1382

ارزش زمان- آلبرت اينشتين

بخش نوجوانان

بخش كودكان

 

گزيده مقالات - انگليسي

Bina Magazine

 

مدير مسئول: هارون يشايايي
سردبير: آرش آبائي
دبيران سرويس:
ديني:
دكتر يونس حمامي لاله زار
اخبار: فرهاد افراميان
فرهنگي: سيما مقتدر
ادب و هنر: ماهيار كهن باش
اجتماعي: مرجان ابراهيمي
گوناگون: ليورا سعيد
كودكان و نوجوانان: 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید