انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

طومار استر فصل چهارم 

   

اندازه نوشتار:
 

1)- و هنگامي كه مردخاي از همه چيز با اطلاع شد، مردخاي لباس خود را پاره نمود و پلاس با خاکستر پوشيد و به میان شهر رفت و با صداي بلند و تلخ به ناله پرداخت.

2)- و تا جلوي دروازة‌ی شاهنشاهي آمد چرا كه هيچكس (اجازه نداشت) با لباس عزا به دروازة‌ی پادشاه وارد شود.

3)- و در تمام استان‌هايي كه سخن پادشاه و حكم وي مي‌رسيد، عزاداري بزرگ و روزه و گريه و شيون در بين يهوديان برقرار مي‌شد و خيلي‌ها لباس عزا، پلاس پوشيده در خاكستر نشستند.

4)- كنيزان و خواجه‌سرايان استر آمده و به وي خبر دادند. و ملكه بسيار متأثر گشت و براي مردخاي لباس‌ها فرستاد تا وي را بپوشانند و لباس عزاي وي را از او بگیرند. (ولي وي) قبول ننمود.

5)- و استر، هَتاخ را كه يكي از خواجه‌سرايان شاهنشاه بود، كسي كه (شاهنشاه او را) براي خدمت (به استر مأمور) نموده بود فرا خواند و به وي امر نمود كه از مردخاي (علت اين رفتار او را جويا گردد و) بداند اين چه كاري است و بخاطر چيست.

6)- هتاخ به خيابان شهر كه جلوي دروازة‌ی پادشاه بود به بيرون رفت.

7)- و مردخاي تمام آن‌چه را كه برايش اتفاق افتاده بود، به وي گفت و موضوع نقره‌اي را كه هامان قول تحويل آن را به خزائن پادشاه داده بود تا يهوديان را از بين ببرد، نيز به اطلاع او رسانيد.

8)- و رونوشت حكم قانوني را كه در شوشن در مورد از بين بردن يهوديان منتشر شده بود، به او داد تا آن را به استر نشان دهد و به او بگويد و به او سفارش كند كه به پيشگاه شاهنشاه رفته و به او التماس كند و از حضور او نجات قوم خود را درخواست نمايد.
9)- هتاخ آمد و سخنان مردخاي را به اطلاع استر رسانيد.

10)- استر به هتاخ گفت و به او سفارش كرد كه به مردخاي چنين بگويد:

11)- تمام بندگان شاهنشاه و ملت‌هاي استان‌هاي شاهنشاهي مي‌دانند كه هر مرد و زني كه به حياط اندروني دربار، به حضور شاهنشاه برسد بدون اين‌كه قبلاً احضار شده باشد، فقط يك حكم در باره‌اش اجرا خواهد شد و آن اين است كه او را به قتل برسانند، مگر كسي كه شاهنشاه عصاي طلاي سلطنتي خود را به سوي وي دراز كند و آن وقت است كه او زنده خواهد ماند. و اكنون سي روز است كه من احضار نشده‌ام كه به حضور شاهنشاه برسم.

12)- سخنان استر را به اطلاع مردخاي رسانيدند.

13)- مردخاي گفت: به استر چنين بگوئيد؛ تو پيش خود فكر نكن كه در حرمسراي شاهنشاه برخلاف ساير يهوديان از مرگ و نابودي رهايي خواهي يافت.
  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید