انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

طومار استر فصل نهم 

   

اندازه نوشتار:
 

مگیلای استر - فصل نهم
1)- و در روز سيزدهمِ، ماهِ دوازدهم، كه همان ماه ادار است، كه موقع اجراء شدن فرمان شاهنشاه و قانون او رسيد، در همان روزي كه دشمنان يهوديان اميد داشتند كه بر آن‌ها مسلط شوند ولي برعكس شد و يهوديان بر دشمنان خود مسلط گرديدند.
2)- در سراسر استانهای شاهنشاه احشوروش، يهوديان در شهرهاي خود جمع شدند تا در برابر كساني كه (مي‌خواستند) به آن‌ها صدمه برسانند، ایستادگی كنند و هيچكس در مقابلشان نايستاد، زيرا كه ترس از آن‌ها بر تمام قوم‌ها غلبه كرده بود.
3)- و تمام رؤساي استان و واليان و حكمرانان و كساني كه كارهاي شاهنشاه را انجام مي‌دادند، يهوديان را بلندمرتبه مي‌كردند، زيرا كه ترس از مردخاي بر آن‌ها افتاده بود.
4)- زيرا كه مردخاي شخصيت بزرگي در دربار شاهنشاه بود و آوازه شهرت او در تمام استانها پيچيد، زيرا كه اين شخص يعني مردخاي رفته رفته بزرگ‌تر مي‌شد.
5)- و يهوديان با دشمنان خود جنگیدند و آنها را به دم شمشیر زده، کشتند و هلاک کردند و با ایشان هر چه خواستند کردند.
6)- و در شوشن پايتخت يهوديان پانصد نفر از دشمنان خود را از بين بردند. 7)- و پَرشَنداتا، دَلفُن، اَسپاتا 8)- و پوراتا ، اَدَليا ، و اَري‌داتا 9)- و پَرمَشتا ، اَري سَي، اَري دَي و وَيِزاتا.
10)- (كه) ده فرزند هامان پسر هَمداتا كه دشمن يهوديان بودند به قتل رسانيدند اما دستان خود را به غارت و چپاول دراز ننمودند.
11)- در آن روز شماره كشته شدگان در شوشن پايتخت به اطلاع شاهنشاه رسيد.
12)- شاهنشاه به استر ملكه گفت: كه يهوديان در شوشن پايتخت پانصد نفر را كشته و ده پسر هامان را نيز به قتل رسانيده‌اند (پس ببين كه) در ساير استانهای شاهنشاهي چه انجام داده‌اند؟ و (حال) تو چه درخواستي داري؟ تا بتو اعطا شود. و ديگر چه درخواستي داري تا برايت برآورده گردد؟
13)- استر در جواب گفت: اگر شاهنشاه را پسند آيد، فردا را نيز به يهوديان شوشن امكان داده شود كه طبق روش امروز رفتار كنند و ده پسر هامان را نيز به دار بياويزند.
14)- شاهنشاه گفت: كه چنين شود و اين حكم در شوشن اعلام گرديد. و ده پسر هامان را دار زدند.
15)- و يهودياني كه در شوشن بودند، در روز چهاردهم ماه ادار نيز جمع شده و در شوشن با سيصد تن از دشمنان خود کشتند ولي به اموال ايشان دست‌درازي ننمودند.
16)- و ساير يهودياني كه در استانهای شاهنشاهي بسر مي‌بردند، دور هم گرد آمده و از جان خود دفاع نمودند و از دشمنان خويش آرامش يافته و از عدويان خود هفتاد و پنج هزار تن را از بین بردند. اما هيچگونه دست‌درازي به اموال آنان ننمودند.
17)- در روز سيزدهم ماه ادار اين وقايع رخ داد و روز چهاردهم آن‌ها استراحت نمودند (و آن را) روز ضيافت و شادماني قرار دادند. 18)- و يهودياني كه در شوشن بودند، در روز سيزدهم و در چهاردهم آن جمع شده و در روز پانزدهم آن آرامش يافته و آن را روز ضيافت و شادماني قرار دادند. 19)- از اين رو يهودياني كه در دهات‌ها و شهرهاي بدون حصار زندگي مي‌كنند، روز چهاردهم ماه ادار را روز شادماني و ضيافت و عيد قرار مي‌دهند و هر كسي براي دوست خود هداياي خوردني مي‌فرستند. 20)- پس از آن مردخاي شرح اين وقايع را نوشت و نامه‌هايي به تمام يهودياني كه در تمام كشورهاي شاهنشاه احشوروش ،چه دور و چه نزديك بودند، فرستاد. 21)- كه بر خود براي هميشه قبول كنند كه روز چهاردهم ماه ادار و روز پانزدهم آن را در هر سال عيد بگيرند. 22)- مطابق آیاتی که يهوديان از دشمنان خود نجات پیدا کردند و اين ماه براي آنان از غم و غصه به شادماني و از عزا و ماتم به روز خوشي و عيد تبديل گرديد، به همين خاطر آن‌ها اين روزها را روزهاي ضيافت و شادماني قرار داده و مقرر شد كه هر كسي هدیه ای برای دوستش بفرستند و به نیازمندان اعاناتی بدهد. 23)- و يهوديان آن‌چه را كه شروع به انجام دادن آن كرده بودند و آن‌چه را كه مردخاي براي آن‌ها نوشت، بر خود قبول نمودند (كه در تمام ادوار بجاي آورند). 24)- زيرا كه هامان فرزند همداتاي اگاگي كه دشمن تمام يهوديان بود، قصد از بين بردن يهوديان را داشت و براي آشفته نمودن و نابود كردن آنان "پور" يعني قرعه انداخت. 25)- ولي هنگامي كه (استر) به حضور شاهنشاه آمد، وي (احشوروش) توسط نامه‌ها دستور داد كه فكر پليدي كه هامان عليه يهوديان نموده بود بر سر خود او بگردد و او و فرزندانش را به دار آويختند. 26)- به همين جهت به مناسب "پور" يعني قرعه اين روزها را پوريم (قرعه‌ها) خواندند و نيز به خاطر تمام وقايع اين طومار و آن‌چه را كه به جهت آن ديدند كه برايشان اتفاق افتاد. 27)- (بنابراين) يهوديان همه را انجام داده و بر خود و بر نسل‌هاي خود و بر تمام كساني كه به آن‌ها بپيوندند، رسمي را كه نقض نشود، قبول نمودند كه اين دو روز را برحسب نوشته و زمان آن‌ها همه ساله انجام دهند.
28)- و اين روزها در هر دوره و خانواده و كشور و شهري يادآور شده و در آن‌ها جشن گرفته مي‌شود و اين روزهاي پوريم از ميان يهوديان باطل نمي‌شوند و ياد آن‌ها از دل نسل‌هاي آنان از بين نخواهد رفت.
29)- و استر ملكه، دختر اَوي حَیيل، و مردخاي يهودي با تأكيد تمام نامه‌ها نوشتند كه (يهوديان) مطالب اين طومار دوم پوريم را نيز انجام دهند.
30)- و به همه يهودياني كه در 127 كشور امپراطوري شاهنشاه احشوروش بودند، نامه‌هايي حاكي از صلح‌جویي و حقيقت‌طلبي فرستادند كه: 31)- مراسم اين روزهاي پوريم را در اوقات خود انجام دهند. همانطوري كه مردخاي يهودي و استر ملكه براي آن‌ها مقرر كردند و به همان گونه كه آن‌ها بر خود و بر نسل‌هاي خود مراسم روزه و تضرع برآوردن را تقبل نمودند.
32)- فرمان استر مطالب اين پوريم را تأييد نمود و در طومار نوشته شد.
  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید