انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

ژيلبرت صديقپور 

   

اندازه نوشتار:

 



 خرداد 85
 

هنر با زندگي معنا پيدا ميكند و زندگي با هنر

وقتي نام هنر و هنرمند به ذهنمان ميآيد، بياختيار هر چيز زيبا را به ياد ميآوريم. هر چيزي كه به زندگي معنا ميبخشد. خانم ژيلبرت صديقپور، نيز هنرمندي ايراني و يهودي از سرزمين آريايي ماست. سرزميني كه مهد تمدن و هنر باستان است.

اخيراً دو كتاب با ترجمه ايشان به چاپ رسيده است با عنوان:

سفالگري ابتدايي ايران، تأليف «آرتور آبهام پوپ» و «فيليپ اكرمن» كه از مجموعه كتابهاي نگاهي به هنر ايران است و هنر سفالگري را از گذشته تا امروز مورد بررسي قرار داده است و كتاب ديگر: نقوش پيشينهدار، نوشته «يورگيس بالتر وِشايتس» و «آرتور آپهام پوپ» ميباشد كه اين كتاب حاوي: نگرشي بر موقعيتهاي اجتماعي و هنر دولت ساساني، تزئينات، بنياننگارهها، تصوير و تاريخگذاري است. اين كتابها ميتواند براي علاقمندان به رشته هنر و دانشجويان اين رشته، مفيد فايده باشد. ترجمه اين دو كتاب، بهانهاي شد براي گفتگويي با اين هنرمند.

***

ژيلبرت صديقپور-Jilbert Sedighpoorژيلبرت صديقپور هستم و ديپلم رياضي فيزيك و ليسانس كارشناسي صنايع دستي از دانشگاه الزهرا را دارم. هميشه به رشتههاي هنري علاقه داشتم. البته به طور اتفاقي وارد اين رشته شدم. كلاسهاي كانون زبان را تمام كردم و دوره نقشهكشي ساختمان را ديدم و كلاس مينياتور را زير نظر «استاد مطيع» گذراندم، كه اين يك عاملي شد براي ورود به دانشگاه هنر و شركت كردن در كنكور هنر.

داراي دو فرزند دختر هستم كه 16 و 13 ساله هستند و از آنها رضايت دارم. در سال دوم دانشگاه ازدواج كردم و فرزندانم نيز به رشته هاي هنري علاقه دارند.

هميشه به طراحي نقوش علاقه داشتم و در دانشگاه در طراحي موفقيت بيشتري داشتم و اين باعث شد كه در زمينه طراحي روحيه بگيرم. طراحي با مضامين اجتماعي را شروع كردم، اينها طرحهاي نقوش هندسي بودند و با در كنار هم گذاشتن آنها، مثلاً تابلويي درست كردم با مفهوم خانواده، كه همه آنها نقوش هستند. به اجراي طرح تذهيب هم پرداختم. طرح براي فرش و پارچه و طرح روي كاشي و طرح براي تيشرت، براي جوانان، براي سازمان ميراث فرهنگي ارائه كردم، براي مقابله با تهاجم فرهنگي كه طرح سنتي ايراني بود، در سنين مختلف كودك تا نوجوان. يكي ديگر از طرحها، براي منطقه اقتصادي ماهشهر بود كه به دريافت تقديرنامه نائل آمد. جديدترين كارم كه هنوز ارائه نكردهام، يك كار فلسفي است، با استفاده از نقوش و گرههاي ايراني، كه يك كار جديد است، يعني از طريق اين نقوش و طرحهاي فلسفه زندگي را نشان دادهام كه كار با گواش است. مضمون اين فلسفه زندگي شامل، سه مرحله: كودكي، خودسازي و تكامل است.

به نظر من: «هنر با زندگي معني پيدا ميكند و زندگي با هنر». يعني زندگي بدون هنر، اصلاً معنا و مفهومي ندارد. به خاطر اهميتي كه به نقوش ميدادم، كه اين نقوش فلسفهاش از كجاست و از كجا آمده و چطور ساخته شده، احساس ميكردم كه بايد اين كتابها را ترجمه كنم كه همگان بتوانند از آنها استفاده كنند. اين كتابها از مهمترين كتابهاي رشته هنر و مرجع ايرانشناسي است كه از نظر تاريخي هم ارزشمند است زيرا هر دو كتاب، مكانهاي مختلف را با آثار باستاني مختلف با هم تجزيه و تحليل كرده است.

صديق پورترجمه هر كدام از كتابها، حدود 2 سال طول كشيد. به نظرم، اين كتابها براي گروه سني دبيرستان هم ميتواند مفيد باشد. البته اين كتابها فقط ترجمه نيست، بلكه ترجمه و تحقيق است، يعني در كنار ترجمه كتاب، تحقيقات فراواني در ارتباط با موضوع كتابها انجام دادهام كه در كتاب آمده است. در اينجا شايد بد نباشد توضيحي درباره رشته صنايع دستي بدهم، اين رشته به طور كلي اطلاعات كلي درباره تمام رشتههاي مربوط به صنايعدستي، اعم از سفال، گليم، فرش، شيشهگري، تذهيب، مينياتور و چاپ پارچه دارد، البته بعداً اشخاص، گرايشهاي خاصي را در ارتباط با يكي از اين رشتههاي مورد علاقه خود انتخاب ميكنند، كه پاياننامه من درباره طراحي روي پارچههاي زري ميباشد، كه طرح براي جانماز و پارچههاي سنتي ايران دادم. كلاً بايد بگويم رشته هنر و پرداختن به كارهاي هنري، ديدگاه زيباتري از زندگي به من داد و باعث شد، زيباتر به زندگي نگاه كنم و درك كاملتري از زندگي داشته باشم و به جوانان توصيه ميكنم كه كارهاي هنري را دنبال كنند.



 

 

 

Back Up 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید