انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

شب مرتضی نی داود

   

اندازه نوشتار:
 

پریسا احدیان -
 تارنمای مجله‌ی بخارا

آبان 1395

مترضی خان نی داوود شب مجله بخارا دهباشیعصر چهارشنبه، نوزدهم آبان 95، کانون زبان فارسی میزبان دویست و شصت و هفتمین جلسه از مجموعه شب‌های مجلۀ بخارا، شب «مرتضی نی داود» بود.
در این شب، هارون یشایائی، سیامک مره‌صدق، سپیده طوبی و علی دهباشی به سخنرانی پرداختند.
در ابتدا علی دهباشی، از تصنیف «مرغ سحر» ساختۀ مرتضی نی داود و با آواز محمدرضا شجریان یاد کرد و گفت: « بیست و شش سال از خاموشی استاد زنده یاد مرتضی نی داود می‌گذرد؛ ولی روزی نیست که صحبت از موسیقی ایران نگردد و نامی از استاد بزرگمان برده نشود. نامی پرافتخار در کارنامۀ زرین موسیقی ملی ما ایرانیان. ... دیگر اینکه خوشحالیم بعد از برگزاری شب استاد «سلیمان حییم» که با همکاری یهودیان ایران و رونمایی از فرهنگ فارسی- عبری که در آن جلسه برگزار شد، امشب نیز در خدمت هنرمند بزرگ استاد مرتضی نی داود هستیم».
سپس سپیده طوبی به بخش‌هایی از زندگی و حضور نی داود در موسیقی ایران پرداخت که شرح آن در مقاله بعدی آمده است.
در بخش دیگر برنامه، هارون یشایائی، به عنوان یکی از برگزار