انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

مناسبت های تقویمی سال 5781 عبری 

   

اندازه نوشتار:

 مهندس آرش آبائی

تابستان 99

 

جمعه 28 شهریور 1399 29 اِلول5780 آدینه‌ی رُوش‌هَشانا – هَتارَت نِداریم (ابطال نذرها)
شنبه 29 شهریور 1 تیشری 5781 اول رُوش‌هَشانا –آغاز سال 5781 عبری – یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
یکشنبه 30 شهریور 2 تیشری دوم رُوش‌هَشانا - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
دوشنبه 31 شهریور 3 تیشری تَعنیت (روزه) گِدَلیا
یکشنبه 6 مهر 9 تیشری آدینه‌ی یُوم کیپور- هَتارَت نِداریم - کَپِر
دوشنبه 7 مهر 10 تیشری تَعنیت (روزه) یُوم کیپور- تعطیل مذهبی
جمعه 11 مهر 14 تیشری آدینه‌ی موعد سوکُوت
شنبه 12 مهر 15 تیشری اول موعد سوکُوت (عید سایه‌بان‌ها) - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
یکشنبه 13 مهر 16 تیشری دوم موعد سوکُوت- یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
جمعه 18 مهر 21 تیشری هفتم موعد سوکُوت- هوُشَعنارَبا
شنبه 19 مهر 22 تیشری موعد شِمینی عَصِرِت- یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
یکشنبه 20 مهر 23 تیشری موعد سیمحا تُورا- یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
جمعه 21 آذر 25 کیسلِوْ اول حَنوکا (جشن روشنایی‌ها)- به مدت 8 روز (تا جمعه 28 آذر)
جمعه ۵ دی 10 طِوِت تَعنیت (روزه) دهم طِوت
پنجشنبه 9 بهمن 15 شِواط ایلانُوت (جشن درختان)
پنجشنبه 7 اسفند 13 اَدار تَعنیت (روزه) اِستِر
جمعه 8 اسفند 14 اَدار پوریم
پنجشنبه 5 فروردین 1400 12 نیسان تَعنیت (روزه) نخست‌زادگان ذکور
شنبه 7 فروردین 14 نیسان آدینه‌ی موعد پِسَح
یکشنبه 8 فروردین 15 نیسان اول موعد پِسَح (عید فطیر) - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
دوشنبه 9 فروردین 16 نیسان دوم موعد پِسَح - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
شنبه 14 فروردین 21 نیسان هفتم موعد پِسَح - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
یکشنبه 15 فروردین 22 نیسان هشتم موعد پِسَح - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
دوشنبه 6 اردیبهشت 14 ایار پِسَح شِنی – هیلولای رَبی مِئیر بَعَل هَنِث
جمعه 10 اردیبهشت 18 ایار لَگ باعُومِر - هیلولای رَبی شیمعُون بَریوحای
دوشنبه 27 اردیبهشت 6 سیوان اول موعد شاووعُوت (عید هفته‌ها) - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
سه شنبه 28 اردیبهشت 7 سیوان دوم موعد شاووعُوت - یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی)
یکشنبه 6 تیر 17 تَموز تَعنیت (روزه) هفدهم تَموز
یکشنبه 27 تیر 9 آو تَعنیت (روزه) نهم آو
دوشنبه 15 شهریور 29 اِلول آدینه‌ی رُوش‌هَشانا - هَتارَت نِداریم
سه شنبه 16 شهریور1400 1 تیشری5782 اول رُوش‌هَشانا –آغاز سال 5782 عبری– یُوم طُووْ (تعطیل مذهبی) 

 

 

Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید