انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

رونمایی از کتاب «فرهنگ لغات فارسی – عبری حییم» در تالار محبان 

   

اندازه نوشتار: