انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

متن عبری تورات مقدس 

   

اندازه نوشتار:

  

 
 
     
 

binesh/Torah/Genesis.pdf برشیت آفرینش

binesh/Torah/Exodus.pdf شموت خروج

binesh/Torah/Leviticus.pdf ویقرا لاویان

binesh/Torah/Numbers.pdf بمیدبار اعداد

binesh/Torah/Deuteronomy.pdf دواریم تثنیه


تعداد آيه هاي پنج جلد توراه
5845

تعداد كلمات پنج جلد توراه 79975

تعداد حروف پنج جلد توراه 304805 

تعداد پاراشاهاي پنج جلد توراه 54

 
   

 

جلد اول 12 پاراشا

 جلد دوم 11 پاراشا

جلد سوم 10 پاراشا

جلد چهارم 10 پاراشا

جلد پنجم 11 پاراشا

مجموع 54 پاراشا

 

 
 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید