انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

همايش ايجاد جوامع از طريق گفت و گو 

   

اندازه نوشتار:
موسسه گفتگوي اديان
بهمن 84

موسسه گفتوگوی اديـان، كليساي انگليكن انگلستان و کليـسای لوتری آلمان دوميـن دور از همايش سه گانه مشترك با عنوان "ايـجاد جوامع از طريـق گفت و گو" را در تهران برگزار کردند.

 

 

ايـن سميـنار روز 29 دی شروع شد و تا اول بهمن ماه (19 تا 21  ژانويـه) ادامه داشت.

نخستيـن دور از ايـن همايش سهگانه، به منظور بررسي مسائل بين پيروان اديان مختلف در لندن و به ميـزبانی كليساي انگليكن از هفدهم تا نوزدهم اکتبر (25 تا 27 مهر) برگزار شد. گزارش اولين نشست

 

دوميـن دور از ايـن نشستهاي سهگانه در ايران، به ميـزبانی موسسه گفتوگوی اديـان برگزار شد و دور سوم آن مه ۲۰۰۶ در آلمان، به ميـزبانی کليـسای لوتری آلمان برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان ايـن همايـش علت گزينش سه كشور انگليس، ايران و آلمان را براي برگزاري اين نشستهاي تخصصي، داشتن اكثريت مشخص پيروان يك مذهب دانستند و اهداف اين همايش سهگانه را گسترش درك عميقتر بين پيروان اديان مختلف و تاثيرگذاري مثبت اين درك بر روابط مثبت اجتماعي، يافتن الگوهاي مناسب براي گفتوگوي بين اديان، يافتن عوامل لازم براي تسهيل گفتوگوي بين اديان، تجزيه و تحليل تجربيات گذشته و حل معضلات آن و تهيه يك مجموعه مقاله آموزشي و كاربردي از مقالات ارائه شده به هر سه سمينار اعلام كردند.

هيـئتهای حاضر از هر گروه متشکل از هفت نفر است که دو تن از آنها از نمايـندگان اقليـتهای مذهبی هر کشور هستند.

بر هميـن اساس، هيئت ايراني كه در ايـن کنفرانس حضور دارند، حجتالاسلام "سيد محمدعلي ابطحي"، رئيـس موسسه گفتوگوي اديان، "فهيـمه موسوينژاد"، مدير موسسه گفتوگوي اديان، دکتر شهرام پازوکی، استاد دانشگاه و عضو هيـئت علمی موسسه، دكتر "سيد امير اكرمي"، استاد دانشگاه بيـرمنگهام و عضو هيـئت علمی موسسه گفتوگوي اديان، "هارون كليمي يشايـايي"، رئيس هيـئت مديـره "انجمن يهوديان تهران"، "لوون داويديان"، نماينده سابق ارامنه در مجلس شوراي اسلامي، و "سيد حسن اسلامي اردكاني"، محقق مرکز اديـان قم هستند. همچنيـن در هيـئت آلمانی و انگليـسی مسلمان و يـهودی نيـز حضور دارند.

محور سخنرانيـهای ايـن سميـنار بر مباحثی چون مباحث مربوط به اقليـتها، هدف از گفتوگوی اسلام و مسيـحيـت، تفاوتهای فقهی بيـن آنها، تفسيـرهای سنتی و جديـد از اسلام و مسيـحيـت، تاريـخ ارتباط اسلام با مسيـحيـت، و بالاخره نقش دولتها در مسائل بيـن اديـانی استوار است.

 

ايـن همايـش روز پنجشنبه در موسسه گفتوگوی اديـان، با موضوعات «بازکاوی هدف گفتوگو ميـان اسلام و مسيـحيـت» و « اکثريـت و اقليـت و چگونگی پردازش اسلام و مسيـحيـت» آغاز شد.

بعدازظهر روز نخست سميـنار در مرکز تحقيـقات و مطالعات اديـان و مذاهب قم و با حضور جمعی از محققان و پژوهشگران ايـن مرکز برگزار شد. و حجتالسلام والمسلميـن نواب، رئيـس مرکز اديـان و مذاهب به بحث تفاوتهای فقهی بيـن اسلام و مسيـحيـت پرداخت.

 

 

روز دوم سميـنار ساعت 9 صبح در کنيـسا يوسفآباد برگزار شد و موريـس معتمد، نمايـنده کليـميـان در مجلس شورای اسلامی به ميـهمانان خوشامد گفت و آرش آبايـی، محقق و روحانی يـهودی به اجرای مراسم مذهبی يـهودی پرداخت. ريـاست ايـن جلسه را هارون يـشايـايـی بر عهده داشت و طي ايـن جلسه بتول شريـف، عضو هيـئت مديـره کنگره جهانی اديـان و عضو يـک موسسه خيـريـه که دانشجوی بورسيـه در زميـنه الهيـات و فلسفه اسلامی تربيـت ميـکند و فريـتز اريـک انلم، رئيـس مرکز مطالعه و کنفرانس کليـسای محلی لوتری آلمان به ارائه تفسيـرهای سنتی و مدرن از اسلام و مسيـحيـت پرداختند. و آقاي هارون يشايايي مقاله اي با عنوان «تفسيرهاي سنتي و جديد از هر مذهب» ارائه كردند. متن كامل سخنراني آقاي هارون يشايايي

 

جلسه بعدازظهر روز دوم در کتابخانه تخصصی موسسه گفتوگوی اديـان برگزار شد و موضوع بحث تاريـخ ارتباط اسلام و مسيـحيـت و جنبههای مثبت و منفی ايـن ارتباط بود.

شرکتکنندگان در ادامه ايـن نشست با حضور در کليـسای سرکيـس مقدس ادامه بحث را در موضوع "عملکرد جوامع مسيـحی به عنوان اقليـت" پی گرفتند.

روز آخر ايـن سميـنار، در موسسه گفتوگوی اديـان برگزار شد و شركت كنندگان به مباحثي چون «گزارش وضع اقليتها در ايران»، «نقش دولت ها در مسائل ميان اديان و انجمن ها» و «نقش گفتگوي اديان» پرداختند.

حسن ختام اين گردهمايي ديدار با حجتالسلام والمسلميـن سيـد محمد خاتمی، نظريـهپرداز گفتوگوی تمدنها بود.

 

برگزار کنندگان ايـن سميـنار مشترک در نظر دارند در پايـان ايـن سميـنار که مه 2006 (تيـر 1385) در آلمان برگزار خواهد شد، نتايـج به دست آمده طی ايـن 3 سميـنار را به فارسی و انگليـسی منتشر کنند. 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید