انجمن کلیمیان تهران
   

صحبت کردن خد-ا با نوح (ع

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

بنوح نبی گفت حق در نهان

 

که بیزار گشتم ز خلق جهان

به طوفانی اکنون نمایم شتاب

 

که تا کوه ها را کنم زیر آب

زانسان و حیوان و پرندگان

 

زطوفان یکی را نماند روان

بخواهد شدن محو هر ذی حیات

 

یکی هم زطوفان نیابد نجات

تو یک کشتی از بهر خود کن بنا

 

در او ساز سه آشیان خانه ها

سه صد ذرع باشد بلندی آن

 

به پهنایش پنجاه ذراع کن

بلندیش سی ذرع باشد تمام

 

بکن پنجره ها به نزدیک بام

پس آنگه خداوند با نوح گفت

 

زهر ذی حیاتی ببر جفت جفت

هر آن ذی حیاتی که باشد حلال

 

ببر هفت زوجی تو ای با کمال

خوراکی و آذوقه های زیاد

 

بکشتی همی بایدت جای داد

از آن پس تو با خاندانت دوان

 

بکشتی در آیید خرد و کلان

چو نوح پیمبر زحق آن شنید

 

ابا خاندانش به کشتی دوید

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید