انجمن کلیمیان تهران
   

تفيلين

   

تعليمات ديني و فرهنگ قوم يهود
سال دوم راهنمايي
سال 81

 

تفیلینتفيلين دو قطعه است كه هر كدام از آنها تشكيل شده است از يك جعبه كوچك چرمي با تسمه هاي چرمي بلند. در داخل هر يك از جعبه هاي كوچك قطعه اي از پوست حيوانات حلال گوشت كه روي آنها آيه هاي توحيد به خط عبري نوشته شده است جا دارد. در نماز صبح يكي از اين قطعات را روي پيشاني و ما بين دو چشم در مرز رستنگاه موهاي سر قرار ميدهند و قطعه دوم را نيز روي ماهيچة بازوي چپ و مقابل قلب ميبندند. تسمة چرمي تفيلين سر، بصورت آويخته باقي ميماند. ولي تسمه هاي تفيلين دست، دور بازو و ساعد و كف دست و انگشتان دست چپ پيچيده ميشود و تا پايان نماز روي سر و بازو باقي ميماند .

 

آيه هائي كه در تفيلين نوشته شده است آيه هاي توحيد از تورات است و عبارتند از :

بشنو اي اسرائيل. .. .. (شمع اسرائيل. ...) و براي من تقديس نما. .... (قدش لي. ..) و هاياكي. ... و هاياايم. ... بطوريكه از متن اين فصلها نتيجه ميشود بين اعضاي مختلف بدن انسان، يعني قلب و مغز و چشمها و غيره، اعضائي هستند كه ميتوانند عامل كار خطا يا عمل صواب باشند. زيرا پس از اينكه چشم چيزي را ديد، انسان خواهان آن ميشود و ممكن است مغز اين خواسته را تصويب كند. ولي هر يهودي، صبح پس از بستن تفيلين، موظف ميشود كه همواره خداي يكتا را در نظر داشته باشد تا بدين وسيله از ارتكاب عمل بد جلوگيري نموده و به انجام كار نيك تشويق شود. اگر او بخواهد بسوي بدي برود، بخاطر خواهد آورد كه در تفليني كه بسته است چه دستوراتي مرقوم ميباشد و با بستن آن چه تعهدي نموده است. در فصل «شمع ايسرائل» كه يكي از چهار قسمت فوق است نوشته شده است :

خدا را با تمام قلب و وجود خود دوست بدار. مفسران و علماي يهود از اين آيه نتيجه گرفته اند كه در هر انساني دو نيروي متضاد وجود دارد كه يكي از آنها انسان را به كارهاي نيك تشويق و ديگري به انجام اعمال زشت و گناه هدايت مينمايد. يك فرد يهودي بايد بر خود مسلط باشد و هر دو فكر را تحت فرمان مغز خود در آورد. از اين جهت تفيلين دست را روي دست چپ و مقابل قلب ميبنديم تا قلب را كنترل كند و تفيلين سر را بين دو چشم و روي مغز ميگذاريم تا چون يك نگهبان، مراقب اجراي صحيح قوانين اساسي توحيدي باشد.

در روزهاي شنبه و اعياد، هنگام نماز صبح از تفيلين استفاده نميشود و فقط صيصيت را ميپوشند. اگر كسي نتوانست در نماز صبح تفيلين ببندد بايد در ساعت نماز عصر اين كار را انجام دهد. به عبارت ديگر هر فرد يهودي بايد هر روز يك بار تفيلين را ببندد و دعاي مربوط به آن را بخواند. معمولا رنگ تمام قسمتهاي تفيلين سياه است. وظيفه بستن تفيلين براي پسران، از سيزده سال و يك روز شروع ميشود و در اين سن است كه پسر يهودي از نظر اجراي مراسم مذهبي كبير شناخته ميشود. هر پدر يا مادر يهودي موظف است به محض اينكه پسرش به اين سن رسيد براي او تفيلين تهيه نمايد و طرز بستن آنرا بوسيله يكي از روحانيون به او ياد دهد و او را موظف كند كه هر روز اين عمل واجب را انجام دهد. دختر يهودي در سن دوازده سال تكليف شناخته ميشود.

همچنین بخوانید:

فلسفه نماز 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید