انجمن کلیمیان تهران
   

ربي عقيوا

   

تعليمات ديني و فرهنگ قوم يهود
سال دوم راهنمايي
سال 81


 

عقيوا جواني بود از خانوادة بي بضاعت كه علاقة فراواني به مطالعه و فراگيري تورات داشت. يكي از آرزوهاي عقيوا اين بود كه بشهر يونه برود و در آنجا در محضر استادان دانشمند به تحصيلات خود ادامه دهد. طولي نكشيد كه جوان فقير و بيسواد استادي معروف و دانش پژوه گرديد.

 

هلاخا - ربي عقيوا “هلاخا” يعني قوانين تورات شفاهي را كه هيلل و بن زكاي تعليم داده بودند گسترش داد. ربي عقيوا نشان داد كه تورات ميراث ارزشمند و گنجينة بي پاياني است كه حاوي معاني عميقي ميباشد.

هيلل هفت اصل تدوين نمود كه ميتوان بوسيلة آنها هَلاخا را از متن تورات كتبي استخراج نمود. ربي عقيوا اصول ديگري بر آن اضافه كرد. تا زمان ربي عقيوا هلاخا بصورت كتاب منظم و مرتبي تدوين نشده بود. در پاره اي از موارد دانشمندان يهودي فتواهائي ميدادند كه ممكن بود دانشمندان نقاط ديگر از آن آگاهي نداشته باشند. ربي عقيوا طرحي ريخت و مطالب هلاخا را به شش قسمت عمده تقسيم كرد. اين طرح اساس اثر عظيمي شد كه بعداً بنام ميشنا معروف گرديد. 

ربي عقيوا دانشگاه خود را درشهر “بنه براق” داير كرد و بيش از دوازده هزار دانشجو در آنجا مشغول تحصيل بودند. چون او عضو سنهدرين هم بود كمتر قانوني بدون حضور او به تصويب ميرسيد.

ربي عقيوا عقيده داشت با اينكه خد-اوند براي بندگان خود چون پدر مهرباني است، اما اگر فردي بخواهد كه خد-اوند به او كمك كند، او بايد اول خودش خويشتن را ياري نمايد. انسان اگر از خود مواظبت نكند و براي خود كاري انجام ندهد پيشرفت نخواهد نمود و بجائي نخواهد رسيد. او مختار است كه خود را بهتركند و يا به سوي بدي گرايش پيدا كند. با اينكه خد-اوند مواظب و مراقب انسانهاست آنها اختيار و آزادي مطلق دارند كه به راه راست يا كج بروند و بين عمل نيك يا بد هر كدام را بخواهد انتخاب نمايند.

آوازة دانش ربي عقيوا به تمام كشورها رسيد و مردي رومي بنام عقيلاس مدتها در محضر او تحصيل كرد و در امور ديني يهود اطلاعات كاملي بدست آورد. وي با كمك ربي عقيوا و بن حنينا تورات را به زبان يوناني ترجمه كرد. ربي عقيوا در طول سالها خدمت خود به مقام روحاني بزرگ يهوديان رسيد.

 

هنگامي كه ربي عقيوا زنده بود در روزهاي شمارش عومر طاعوني در ميان شاگردان او شيوع پيدا كرد و عدة زيادي از آنها تلف شدند. اين مرگ و مير در روز سي وسوم عومر بطرز معجزه آسائي پايان يافت و از اينجهت اين روز را كه (لگ بعومر) نام دارد روز جشن دانشمندان نام نهادند. (در الفباي عبري به حساب ابجد حرف ل برابر با سي و حرف گ بجاي ج عربي و برابر سه است پس لگ يعني سي و سه) علاوه بر اين بعومر سالروز در گذشت ربي شيمعون بريوحاي ميباشد.

مقالات مرتبط:
پسح 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید